Bynolyt

  • Er komen geen producten overeen met de selectie.

Bynolyt verrekijkers
Van de firma Technolyt voeren wij de verrekijkers van het merken Bynolyt in onze collectie. Bynolyt kenmerkt zich door een prima prijs/kwaliteit verhouding (kijkers van +/- € 80,00 tot € 450,00). 

Kijk nooit met een verrekijker, telescoop of sterrenkijker in de zon. Dit kan beschadiging van het oog veroorzaken!!! 

Hieronder geven wij meer informatie over de Bynolyt verrekijkers

Optische kenmerken

Bynolyt kijkers zijn bekend om hun 'white image'. Dit is een uitzonderlijk helder beeld. Het is het resultaat van een uitgebalanceerde combinatie van eerste klas glaskwaliteit, geselecteerde lenzen en prisma's, zeer speciale opdampingstechnieken van de coatings, de koude polijsttechniek en de nauwkeurige optische uitlijning. Jarenlang vakmanschap staat er borg voor dat elke kijker, stuk voor stuk, deze 'white image' oplevert. De lucht-glas overgangen van de meeste Technolyt kijkers zijn voorzien van een exclusieve harde coating, of multicoating. Interne glans en ongewenste reflecties worden hierdoor tot een minimum gereduceerd bij een maximale lichtdoorgang. De meeste objectief lenzen zijn bovendien voorzien van een anti-UV en -infrarood stralingscoating ter bescherming van de ogen. De prisma's zijn op zo'n speciale manier geconstrueerd dat diffuus licht wordt tegengegaan.


Vergroting

8x40 of 10x50 wil zeggen dat een kijker 8 respectievelijk 10 maal vergroot. Het getal 40 of 50 geeft de grootte in millimeters weer van de diameter van de objectieflens. Naarmate de vergrotingsfactor toeneemt, nemen het gezichtsveld en de lichtsterkte af en de gevoeligheid voor trillingen toe. Overdag is een 7 à 8 maal vergrotende kijker met een objectiefdiameter van 20 tot 30 mm voldoende. Onder minder goede lichtomstandigheden is een 7 tot 10 maal aan te bevelen met een objectiefdiameter van 40 mm of groter


Brildragers

Voor brildragers is het niet altijd even gemakkelijk een verrekijker te hanteren. Doordat de oculairranden niet naadloos aansluiten op de ogen - het brilleglas zit er immers tussen - kunnen zij slechts een deel van het beeldveld overzien. Dat is niet alleen hinderlijk: het is gewoon niet nodig. Bynolyt verrekijkers hebben daarom ook omvouwbare rubber oogmanchetten, waardoor u wél het hele beeldveld kunt zien.

Centrale scherpstelling (Central Focussing)
Verrekijkers met een centrale scherpstelling kan men op de volgende manier naar zijn hand zetten.

 1. In de eerste plaats door de breedte tussen de oculairen aan te passen aan de afstand tussen de ogen. Door de kijker te scharnieren, kan men de ruimte tussen de beide oculairen naar behoefte vergroten of verkleinen (PD instelling).
  1. Met de scherpstelrol kan men met één beweging de verrekijker op het waar te nemen object instellen. Beide lenzen zijn nu scherpgesteld, doch omdat er dikwijls een afwijking is tussen de ogen onderling, dient er nog een manier te zijn waarop men dit kan corrigeren.

Eye relief
Bij een kijker met een flinke eye relief wordt het volledige beeldveld op enkele tientallen millimeters afstand van het oculair gevormd. Hierdoor kunnen brildragers met hun bril op het hele beeldveld nog steeds overzien. Zij vouwen de oogrubbers om of klikken de oogschelpen in, waardoor de afstand bril-kijker kleiner wordt. Maar ook niet-brildragende mensen kunnen dit: zij schuiven of draaien de oogschelpen omhoog om het hele beeldveld te zien. Dit laatste werkt zelfs contrastverhogend: zijlicht komt niet in het oog terecht. Een eye relief van 12 mm is meestal al voldoende, bij een echte groothoekkijker is ongeveer 18 mm nodig.

Oculair correctie

 • Breng de verrekijker met de linkerhand naar uw ogen en bedek het rechter objectief zonder het glas aan te raken met uw rechterhand.
 • Draai de centrale scherpstelknop tot het beeld scherp is op ± 100m.
 • Dan wisselen de handen van positie en bedekt u het linker objectief.
 • Alleen draait u nu niet aan de centrale instelknop, maar aan het verstelbare rechter oculair. Op de plus/min schaal op het oculair leest u af wat de voor u ideale instelling is. Bij een volgend gebruik kunt u het oculair direct op deze stand instellen.

Individuele scherpstelling (Individual Focussing)
Bij sommige verrekijkers kan elk oculair apart worden scherpgesteld (BIF model). Zeelieden, natuurwaarnemers of sportmensen die een dergelijk kijker gebruiken, stellen elk oculair apart op oneindig scherp en noteren deze speciale instelling voor later gebruik of zetten deze instelling zelfs vast met een stukje tape. Eenmaal ingesteld, betekent dat de kijker scherp blijft van ± 7 mtr tot oneindig.

Uittree pupil
Om de uittree pupil te berekenen, deelt men de diameter van de objectieflens door de vergroting. Bijvoorbeeld bij een 8x40 kijker is de uittree pupil 40 gedeeld door 8 = 5. Overdag heeft het oog een pupil van 2 à 3 mm in de schemering ± 7 mm. De uittree pupil van een kijker mag dus niet kleiner zijn dan 2 mm en groter dan 7 mm is zinloos.

Lichtsterkte en schemergetal
De lichtsterkte is het kwadraat van de uittree pupil. Om bij ons eerdere voorbeeld te blijven 40:8=5. De lichtsterkte is dan 5 in het kwadraat = 25. De relatieve lichtsterkte is de moderne term om de toegenomen lichtdoorgang als gevolg van speciale coatings uit te drukken. Zij wordt berekend door de lichtsterkte met 50% te verhogen. Bij gebruik van Bak 4 prisma's (Barium kroonglas), zoals bij vele Technolyt kijkers, kan de relatieve lichtsterkte nog eens met 10-15% toenemen.
Onder schemergetal wordt verstaan de wortel uit de vergrotingsfactor x objectiefdiameter. Volgens sommige fabrikanten ziet men meer bij schemerlicht naarmate het schemergetal hoger is. Dit geldt echter lang niet altijd. De Pocketscope met een schemergetal van 30 ziet lang niet zo goed in de schemering als bijvoorbeeld de Audubon 8.5x44 met een schemergetal van 19,3. Fabrikanten van kwalitatief beduidend mindere kijkers strooien graag met hoge schemergetallen om indruk te maken op de consument. Wij doen daar niet aan mee. Wij achten de consument zeer goed in staat om zelf te beoordelen wanneer hij kwaliteit in handen heeft. Een hoge lichtsterkte en een hoog schemergetal zijn op zich nog geen garantie voor een goed helder en scherp beeld. Beeldkwaliteit wordt door ons o.a. bepaald door:

 • slijp- en polijstproces van het
 • objectief-glas kwaliteit
 • grootte van het objectief
 • vergrotingsfactor
 • uittree pupil
 • contrast overdracht
 • justering van prisma's en lenzen
 • keuze uit kwaliteit van de coatings

Apochromaat
Een lens die de drie kleuren rood, blauw en geelgroen in één brandpunt verenigt. Zo’n lens is dus vrij van kleurfouten.

Betekenis van lettercombinaties
De eerste letters zijn bijna altijd een B, D of Z. Bij B of Z liggen de prisma's naast elkaar en daardoor is het kijkerhuis wat breder. Dit noemt men het porro-model. D staat voor dakkant-model. Bij dit model liggen de prisma's achter elkaar, waardoor een slankere kijker wordt verkregen. W is Wide angle en betekent groothoek. De combinatie CF houdt in Centrale-Afstandinstelling (met wiel of rol). IF is Individuele Focussing oftewel linker of rechter oculair worden afzonderlijk scherp gesteld. Deze constructie treft men meestal aan bij waterdichte kijkers.

Coatings
Alle moderne verrekijkers worden uitgerust met coatings. Het is een heel dunne laag (ongeveer 137 nanometer) van een bepaalde substantie (meestal magnesiumfluoride, maar ook andere stoffen) die onder hoogvacuüm op de lens gedampt wordt. Een coating verhoogt de lichttransmissie van een lens, omdat scheef invallend licht (vals- of strooilicht) wordt uitgedempt.  In de natuurkunde zeggen we dat een deel van het valse licht door de coating een halve golflengte uit fase wordt gebracht. Lees gewoon: een halve golflengte trager wordt gemaakt. Golflengten die precies een halve golflengte uit fase bij elkaar komen, dempen elkaar uit.

Zonder die coatings zou het in uw kijker heel mistig en donker worden. Over het algemeen geldt: hoe meer coatings op een lens, des te beter wordt de lichtdoorlaatbaarheid en dus is het beeld helderder.

Om de coating te onderzoeken: kijk in de lens met een lichtbron achter u. Draai de kijker langzaam in uw handen rond. Ziet u een kleur? (meestal blauw). Dan is de lens gecoat. Ziet u een groenige kleur met soms een zweem naar andere kleuren? Dan heeft de lens tenminste twee coatings. Multicoated noemen we dit. Fully multi coated wil zeggen dat alle optische elementen in de kijker een of twee coatings hebben. De lenzen vrijwel altijd twee, de prisma’s één.

Alle kijkers in ons assortiment hebben coatings op lenzen en oculairen. De betere exemplaren hebben twee coatings op lenzen en oculairen. De allerduurste zelfs ook op de prisma’s. En in de goede dikte!

Phase-coating
Phasecoating komt alleen voor bij de allerbeste dakkantprisma’s (bij ons in de Albatross en de Buzzard). Fabrikanten hebben vaak jarenlange research moeten doen om deze coating te ontwikkelen. Door de bouw van het dakkantprisma komt een deel van het licht iets uit fase (golflengteverschuiving) en gepolariseerd weer uit het prisma. Dit is een natuurkundig gegeven. Een deel van het licht wordt dus uitgedempt en dat willen we niet, want het beeld wordt dan donkerder. Phase-coatings op de dakkantprisma’s  heffen dit probleem op. Totnogtoe heeft slechts een vijftal wereldmerken dit probleem op weten te lossen en zij houden de formule heel geheim. U zult begrijpelijkerwijs vergeefs op het internet naar de formule speuren!

Waterdicht en rubber bekleding
Er wordt nogal eens verondersteld dat kijkers met rubber bekleding ook waterdicht zijn. Dit is niet automatisch het geval. Deze kijkers kunnen dan wel vochtbestendig zijn, waterdicht zijn zij daarmee nog niet. Spatwaterdicht wil zeggen regenbestendig, maar bij een duik onder water kan er wel degelijk vocht inkomen. Als een Technolyt verrekijker waterproof is dan vermelden wij dat nadrukkelijk in onze specificaties.

Reparatie
Technolyt heeft een professionele en goed uitgeruste service afdeling. Zij hebben op dit gebied een uitstekende reputatie opgebouwd en ze staan erom bekend dat ze uiterst vriendelijke prijzen berekenen. Voor u is het een belangrijke wetenschap dat er een goede en betrouwbare organisatie achter uw gekochte verrekijker of telescoop staat.

Indien uw kijker defect is, kunt u óf via Bob's Adventure Store (als deze daar gekocht is) of zelf rechtstreeks aan Technolyt uw kijker (gefrankeerd) opsturen. Echter alléén als de kijker van een merk is dat Technolyt voert.

Of een kijker onder garantie gerepareerd wordt, is aan de beoordeling van Technolyt of de oorspronkelijke fabrikant.

Nachtkijkers
7x50 kijkers worden door sommige mensen ‘nachtzichtkijkers’ genoemd. Hiermee wordt gesuggereerd dat men hiermee ook in het donker nog goed kan zien. Dit is een misvatting. Alleen als men over een hele goede 7x50 kijker beschikt, kan men waarnemen bij weinig licht of slecht zicht. Hierbij is de kwaliteit van de kijker doorslaggevend. Hoe beter de kwaliteit, des te meer details men ziet.

test